Positieve ontwikkelingen Light Living

Light Living kreeg vorige week veel aandacht in de lokale media naar aanleiding van de positieve brief van wethouder Karsten Klein aan de Haagse gemeenteraad. De wethouder geeft in de brief groen licht voor de huidige plannen:

“Door de voorgestelde aanpassingen en gemaakte afspraken met de bewonerscommissie is het college van mening dat in voldoende mate aan de bezwaren tegemoet is gekomen. Het aangepaste ontwerp zal daarom verder in procedure (aanvraag omgevingsvergunning) worden gebracht.”

De afgelopen periode is er intensief overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de bewonerscommissie, Kondor Wessels Vastgoed en de gemeente. In het overleg is zowel het plan voor de nieuwbouw als een aantal andere belangrijke onderwerpen (bouwverkeer, openbare ruimte, verkeersaspecten) aan de orde gekomen. In overleg met bewonerscommissie wordt de inrichting/aanpassing van de openbare ruimte rondom het bouwplan gerealiseerd, waarbij de verkeersveiligheid in de buurt een belangrijk aspect zal zijn. Hier kunt u de volledige brief aan de Raad nalezen.

Wij zijn nog steeds in afwachting van een definitieve datum voor de ter visie legging van het plan. Wij hopen dit spoedig te mogen ontvangen van de gemeente.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in het project? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.