VOORGENOMEN START VERKOOP

Strand, zee, haven, de oude vuurtoren: het kan allemaal van jou zijn. Op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen op deze geweldige kustlocatie? Laat dan jouw gegevens achter.

Wie weet kijk jij straks elke dag je ogen uit.

OPSTELLEN NOTA VAN UITGANGSPUNTEN (NvU)

De gemeente ziet het leegstaande kantoorpand graag herontwikkeld worden tot woonlocatie. Daarvoor is een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig. De gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf hebben samen een aantal strenge spelregels opgesteld die bepalen wat er in de toekomst op dit kavel gebouwd mag worden. Die regels zijn vastgelegd in een document dat de ‘Nota van Uitgangspunten’ (NvU) heet. Wanneer de ontwikkelaar in een herontwikkelingsplan aantoont aan de NvU te kunnen voldoen, is een wijziging van het bestemmingsplan mogelijk.
De NvU was al vastgelegd door de gemeente voordat KWV zich als potentiële koper had gemeld. De NvU is de basis geweest van de verkoopprijs die verkoper RVB en koper KWV hebben afgesproken. Eventuele veranderingen aan de NvU achteraf zouden daarom directe invloed op de transactie hebben.

TOETSING VAN HET PLAN

Kondor Wessels Vastgoed heeft in december 2016 een herontwikkelingsplan ingediend bij de gemeente Den Haag. Dat herontwikkelingsplan is in de afgelopen half jaar bij tussentijdse toetsingen positief beoordeeld door zowel de afdeling Stedenbouw van de gemeente als door de Welstandscommissie Den Haag.

PARTICIPATIE & INFORMATIE

KWV heeft sinds de transactie in het voorjaar van 2016 op diverse gelegenheden contact gehad met omwonenden en andere belanghebbende partijen. Toen er publiek protest ontstond over aspecten van de herontwikkeling, is het contact geïntensiveerd en zijn er participatiebijeenkomsten georganiseerd. Een overzicht:
Overleg #1 met Wijkoverleg Scheveningen-dorp (WoS), 28 juni 2016: kennismaking.
Overleg #2 met WoS, 27 september 2016: update stand van zaken planvorming.
Overleg met Respect Zorggroep, 8 november 2016.
Overleg met Bewonersorgansiatie Havenkwartier (BOH), 6 oktober 2016.
Overleg #3 met WoS, 30 november 2016: presentatie Schetsontwerp (SO).
Overleg #4 met WoS, 25 januari 2017: aanwezigheid KWV bij Algemene Vergadering WoS ter bespreking herontwikkeling met omwonenden en raadsleden.
Participatiebijeenkomst #1 met omwonenden, 15 februari: ophalen inspraak omwonenden op uiteenlopende onderwerpen.
Ondernemersbijeenkomst en inloopbijeenkomst Scheveningen Haven 7 maart, georganiseerd door de gemeente Den Haag.
Vervolgoverleg participatiebijeenkomst met initiatiefnemers petitie Geen hoogbouw naast de Vuurtoren, 27 maart 2017.
Presentatie aan WoS, datum n.t.b.
Participatiebijeenkomst #2 met omwonenden, 2 maart 2017: overleg niet doorgegaan op verzoek van omwonenden.

Op 12 april 2017 heeft er een openbare informatiebijeenkomst plaatsgevonden.