Bezwaren ongegrond verklaard

In de afgelopen periode heeft de rechtbank zich gebogen over de ingediende beroepen tegen de op 29 nov. ’18 verleende omgevingsvergunning voor Vuurtorenweg 35-37.

Laatste ontwikkelingen Light Living

Eerder lieten wij u weten dat de omgevingsvergunning voor Light Living is verleend. Naar aanleiding hiervan zijn bezwaarhebbenden in beroep gegaan bij de rechtbank. Voor de zomer zal de rechtbank uitspraak doen. Na deze uitspraak is er opnieuw de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Indien hier gebruik van wordt gemaakt, zal het proces […]

De omgevingsvergunning voor Light Living is verleend!

Eerder lieten wij u weten dat er 16 zienswijzen zijn ingediend op de plannen van Light Living. De gemeente heeft de zienswijzen behandeld en voorzien van een reactie.

Light Living zomerupdate

Voor de zomervakantie lieten wij u weten dat het plan op 8 juni ter visie is gelegd. Intussen hebben wij van de gemeente bericht ontvangen dat er 16 zienswijzen zijn ingediend. Het is nu aan de gemeente om deze te behandelen en te beoordelen. Afhankelijk van de beoordeling, ontvankelijk of niet ontvankelijk en gegrond of […]

Light Living ter visie

Het is zover: de plannen voor Light Living liggen ter visie! In deze periode van 6 weken (ingang per 8 juni) mogen de plannen door een ieder ingezien worden en kunnen er zogenoemde zienswijzes ingediend worden. Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende kan sturen als reactie op een ontwerp-besluit. Bij positief verloop van […]

B12A8343

Informatieborden 12 April

Op 12 april heeft de informatieavond over de voortgang van de plannen voor de herontwikkeling van de locatie Vuurtorenweg 35-37 in Scheveningen plaatsgevonden. De avond is zeer druk bezocht door geïnteresseerden en omwonenden. De grote belangstelling om te wonen op deze prachtige kustlocatie en positieve reacties op de voorgenomen plannen doen ons goed!

Uitnodiging informatieavond 12 April

Beste geïnteresseerde, Graag nodigen wij je uit voor de informatieavond op woensdag 12 april. Bedoeld voor iedereen die wil weten wat de laatste stand van zaken is van dit prachtige project naast de vuurtoren. Je bent van harte welkom van 19.00 – 20.30 uur in Pier Zuid. Je vindt Pier Zuid helemaal aan het einde […]

Informatieavond 12 April a.s.

Het project aan de Vuurtorenweg trekt veel aandacht! Op woensdag 12 april organiseren we daarom een informatieavond voor alle geïnteresseerden over huidige stand van zaken omtrent de ontwikkeling ‘Light Living’.

Sneak preview van Wonen in “Light Living”

Velen van jullie hebben de enquête ingevuld, waarvoor dank! Dit geeft ons een goed beeld van jullie wensen. Met gepaste trots delen we de eerste conceptbeelden met jullie.