Voor de zomer ontving u van ons de laatste update, in de tussentijd hebben er verschillende afrondende gesprekken met de gemeente plaatsgevonden. Naar verwachting zal het plan in december ter visie gelegd worden. Vanaf dat moment gaat een periode van 6 weken in, waarbij de plannen door een ieder ingezien mogen worden en er zogenoemde zienswijzes ingediend kunnen worden. Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende kan sturen als reactie op een ontwerp-besluit. Op het moment dat wij een definitieve datum bevestigd krijgen, zullen wij dit middels deze mailing aan u kenbaar maken.

Bij positief verloop van deze periode starten wij het verkooptraject op. Indien er zienswijzes ingediend worden zullen deze in eerste instantie door de gemeente worden behandeld en beoordeeld.

Wij krijgen bijna dagelijks enthousiaste mails van jullie met de vraag of er al nieuws is, wij hopen dan ook zo spoedig mogelijk concrete informatie toe te kunnen sturen. Vragen of opmerkingen kunt u altijd blijven mailen naarinfo@lightliving.nl.

Met vriendelijke groet,

Team Light Living